ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Τα αναλώσιμα της οξυγονοθεραπείας και των νεφελοποιητων είναι όλα προϊόντα της εταιρείας SALTER LABS υποαλλεργικα φέρουν εσωτερικά ειδική ρίγα ασφαλείας η οποία καθιστά αδύνατο τον περιορισμό της παροχής του Ο2 ακόμα και αν δεθεί κόμπος η τσακίσει εντελώς η σωλήνα παρέχοντας την μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες.