ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΕΤ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Απλό
  • HDN*
    * (Συγκράτησης φαρμάκου για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της θεραπείας)

ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Ενηλίκων
  • Παιδιατρικές

ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ