Όργανα μέτρησης

Όργανα μέτρησης κορεσμού αιμοσφαιρίνης , και πίεσης

Οξύμετρα

Πιεσόμετρα